World Healing with Energy

Consciousness and AwarenessHealing komt in vele vormen. Er zijn vele technieken en elke techniek heeft een apart doel.

Door nu de verschillende technieken te integreren komt het tot een optimaal resultaat.

Wat is healing?

Veel mensen doen daar geheimzinnig over, maar het is deel van het leven, iedereen healt, of dit nu een goed gesprek gesprek is, het troosten van iemand of het werken met energie zoals ik doe. Het resultaat is wat telt en dat is dat de persoon zich beter voelt en begrijpt wat en waarom iets niet werkt.

Healing comes in many forms. There are many techniques and each technique has a special purpose.

By integrating different techniques at the same time, the optimum result is reached.

What is healing?.

Many people are acting mysteriously over it, but it is part of life; everybody heals, during a good conversation, comforting somebody or working with energy, like I do. The result is what counts and that is that the person feels beter and understands why something does not work.